Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un corpus de texte pentru limba română adnotat sintactic sub formă de arbori

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 103
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 3

26Alexandra CornilescuConcept of modern grammar
A generative grammar perspective
Editura Universității din București1995
37Gabriela Pană DindeleganSintaxa transformațională a grupului verbal în limba românăEditura Academiei1974
63Noam ChomskyAspects of the theory of syntaxMIT Press1965, 1969

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: