Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Antroponime în denumirea firmelor din Sighetu Marmaţiei

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 555
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Anthroponyms in the names of firms in Sighetu Marmației]
The onomastics in the contemporary public space is based on a performative act of naming, which is determined by the message intended by the owner. The use of anthroponyms in the denomination of businesses is motivated through the need for individualisation, manifested especially after 1989. The anthroponym included in the name of a firm becomes both a signifier and a signified. The structure of the denominations, the calque formations which develop foreign models, are representative of the mentality of the members of the community in Sighet, who embrace western influences. The borrowing of anthroponyms from international languages is a consequence of bilingualism and of the influence conveyed by the media. The illustration of the psychosocial conditions that have led to a system of denomination based on anthroponyms, proves necessary in a time when personal names, other than Romanian ones, are in style.
Cuvinte-cheie:commerce, anthroponym, semantics, pragmatics, influences
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

Referințe în această publicație: 4

19Oliviu FelecanLimba română în context europeanEditura Mega2009
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
55Domnița TomescuGramatica numelor proprii în limba românăAll1998
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: