Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nume de persoană în Scrisori românești din arhivele Bistriţei

Autor:
Publicația: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția I: Interferențe multietnice în antroponimie, p. 109
ISBN:978-606-543-176-8
Editori:Oliviu Felecan
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Anthroponyms in The Romanian Letters from the Archives of Bistriţa]
In this paper, the author analyses the anthroponyms from the main official texts that date from the end of the 16th century and the beginning of the 17th century. These texts are known in the literature as The Romanian Letters from the Archives of Bistriţa (1592-1638); they were edited by Al. Rosetti. The analysis of anthroponyms is manifold: etymological, lexical and grammatical.
By this analytic approach, it will be noticed, on the one hand, how some elements of the anthroponymic system in the northern part of the country (the regions of Bistriţa, Bucovina and Maramureș) evolved and, on the other hand, what the constant features of this system are.
Cuvinte-cheie:anthroponomy, etymology, history of the Romanian language, dialectology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

21Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
1Ioan PătruțOriginea și structura antroponimelor româneștiDR, s.n., VII-VIII, 159-1632002-2003pdf
html
1Alexandru GraurLes noms de personnes roumains munis d’articleRRL, X (6), 5511965
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: