Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Privitor la necesitatea unor lucrări lexicografice pentru limba română ca L2

Autor:
Publicația: Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora, Secțiunea Lingvistică
ISBN:978-973-703-953-8
Editori:Ofelia Ichim; Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Florin-Teodor Olariu, Elena Tamba
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The most frequently used monolingual dictionaries available for Romanian as L1 (DEX, DLRLC, MDA) are not appropriate for the purpose of teaching or learning L2 Romanian due to certain features: the lack of full grammatical descriptions, stylistics registers or indications concerning the use, and the inconstancy of extensive illustrative examples for the meanings of each entry. Our article tries to sketch the coordinates of a dictionary conceived particularly for Romanian as L2, in accordance with the lexical characteristics of this language arguing the necessity of complex pragmatic descriptions of the entries and the presence of more examples excerpted from databases with a special focus on the spoken language and usage.
Cuvinte-cheie:monolingual dictionaries, pedagogic lexicography, L2 Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: