Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuţia lui Alexandru Niculescu la studiul istoriei limbii şi culturii române din perspectivă europeană

Autor:
Publicația: Cultură și identitate românească - Tendințe actuale și reflectarea lor în diaspora, Secțiunea Lingvistică
ISBN:978-973-703-953-8
Editori:Ofelia Ichim; Luminița Botoșineanu, Daniela Butnaru, Marius-Radu Clim, Florin-Teodor Olariu, Elena Tamba
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The paper aims at dealing with some of the concepts used by professor Alexandru Niculescu in the comparative study of the Romanian language and culture with other Romance languages and cultures: linguistic individuality, Romanian Romanness, versatile continuity, Romance westernization. Multilingualism, cultural diversity, the interference of contacts and influences are extremely topical perspectives by means of which the linguist explains why Romanian reveals another type of Latinity, different from the western one.
Cuvinte-cheie:Latinity, Romanian Romanness, Romanianness, cultural diversity
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: