Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’odorat dans la phraséologie française et roumaine

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 273
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The main purpose of this contrastive paper is to give some directions about the appearance of the lexeme « nose » as autosemantic component of idioms in French (nez) and Romanian (nas). We will pay special attention to the linguistic image of the world, expressed through somatic idioms, given the fact that the contrastivity opens numerous linguistical interferences.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: