Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Perspectiva lingvistică în terminologie

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 251
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The analysis hereby is focused on resuming some important issues of the descriptive-linguistic terminology from the perspective of the last works of this type. Our research will be oriented to the relation between terminology and linguistics and its contribution to communication.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
2Roxana CiolăneanuSpecificul terminologiei de marketing din perspectiva definiţiei terminologiceControverse, I, 2232010pdf
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
46Rodica ZafiuLimbaj şi politicăEditura Universităţii2007
38Loïc DepeckerEntre signe et concept
Eléments de terminologie générale
Presses Sorbonne Nouvelle2002
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: