Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Iuliu Zanne restitutus. Critical edition project of Romanian Proverbs (vol. I-X). Theory, method and textual applications

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 882-888
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:The present paper aims at presenting a methodological model of critical edition of the collection “Proverbele românilor din România, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia. Proverbe, zicători, povăţuiri, cuvinte adevărate, asemănări, idiotisme şi cimilituri cu un glosar româno-frances”, vol I-X, by Iuliu Zanne, that may allow for the exploitation of the phraseological thesaurus in terms of the gains of current linguistics of folklore and cultural anthropology. The edition princeps of the collection or the anastatic one arouse admiration for the originality of the method and the richness of information from each separate tome, yet betraying at the same time the impossibility of efficiently using the information contained by it that has not been updated and critically approached for a century. Given this situation, realizing a critical edition of Proverbelor românilor (vol. I-X), that may imply a theoretical and methodological substantiation of the process in terms of the progress in the field of textual philology, represents the pilot episode of enacting the process of returning this phraseological circuit to the scientific research.
Cuvinte-cheie:methodological model, critical edition, Proverbele românilor, Iuliu Zanne
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

5Petronela SavinDe gustibus disputandum
Frazeologia românească privitoare la alimentaţia omului
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
7Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-II
Editura Dacia2006
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
25Ovidiu BârleaIstoria folcloristicii româneștiEditura Enciclopedică Română1974
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: