Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pathosul în discursul politic. Declaraţia politică

Autor:
Publicația: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 167
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present article identifies the methods through which pathos is realized in a political discourse. We analyzed a Romanian political statement delivered in the Parliament. In this study, two types of emotion are identified according to the Friedrich Ungerer’s classification (Ungerer 1997): descriptive emotion and invoked emotion.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

19Gabriela StoicaAfect și afectivitate
Conceptualizare şi lexicalizare în româna veche
Editura Universității din București2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: