Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Manifestations of the linguistic interference in a divergent Ukrainian language from Romanian

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 1, p. 816-825
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Rezumat:In the current article, we propose presenting some elements of the Romanian-Ukrainian linguistic interference, which are found in the Ukrainian dialect of Ruscova village (Maramures County). This is a divergent dialect, which has been developing separate from the Ukrainian Language for a long time. We will highlight the most visible effects of the influence that Romanian language has on the Ukrainian dialect, but also the reverse phenomena, which indicates the influence that the maternal language (Ukrainian) has on the speaker while he formulates a sentence in Romanian.
Cuvinte-cheie:linguistic contact, bilingualism, linguistic interference, divergent dialect, maternal language
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

1Tamara RepinaCu privire la una dintre tendințele actuale ale limbii române (Anticiparea complementului-substantiv prin pronume)SCL, XLVIII (1-4), 3831997
1I. MártonCîteva aspecte ale influenței limbii romîne în lexicul graiului ceangău din MoldovaSCL, VI (3-4), 3311955
40Uriel Weinreich
  • Languages In Contact
    Findings and Problems
  • Limbi în contact
    Constatări și probleme
Linguistic Circle of New York; Editura Universității Transilvania din Brașov1953, 1974; 2013 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: