Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Recenzie la , Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii, Centrul Editorial-Tipografic al USM, Chișinău,

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, X (1), p. 278-281
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Prima pagină: