“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Recenzie la , Dinamica terminologiei româneşti sub impactul traducerii, Centrul Editorial-Tipografic al USM, Chișinău,

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, X (1), p. 278-281
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Language: Romanian
Links:  

Preview: