Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Studiu istorico-filologic

Autor:
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Introducere
1. Rugăciunea domnească până la anul 1500
2. Rugăciunea domnească în secolul al XVI-lea
3. Rugăciunea domnească pe calea standardizării
4. Tatăl nostru ca specimen de limbă
5. Variante textuale
• Concluzii
• Bibliografie
• Rugăciunea Tatăl nostru în limba română. Corpus de texte

Coperta:

Rugăciunea Tatăl nostru în limba română

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].