Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Language in the Courtroom. A Comparative Study of American and Romanian Criminal Trials

Autor:
Editura:Casa Cărții de Știință
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 0

Recenzii la această publicație: 1

Claudia Elena StoianDiacronia, 11, A1652020pdf.ro
pdf.en

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].