Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • The Philosophy of Words. A Popular Introduction to the Science of Language
  • Filosofia cuvintelor. Introducere în științele limbii, pe înțelesul tuturor

Autor:
ISBN:978-606-714-559-5
Editura:Lovell; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:New York; Iași
Anul:

Cuprins:

Cuvîntul traducătorului
• Prefaţă
I. Introducere
II. Sunetele şi limba
III. Limba engleză
  • Cuvinte legate de viaţa domestică
  • Cuvinte legate de viaţa bisericească
  • Cuvinte legate de mediul social
  • Cuvinte din domeniul politic
IV. Gramatica comparată
V. Schiţe de istorie a ştiinţei limbii
VI. Problema originii limbajului
VII. Mitologie comparativă
VIII. Limbi şi neamuri – nume regionale şi de familie
IX. Limba şi educaţia

Coperta:

Filosofia cuvintelor

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].