“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • The Philosophy of Words. A Popular Introduction to the Science of Language
  • Filosofia cuvintelor. Introducere în științele limbii, pe înțelesul tuturor

Author:
ISBN:978-606-714-559-5
Publisher:Lovell; Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:New York; Iași
Year:

Table of contents:

Cuvîntul traducătorului
• Prefaţă
I. Introducere
II. Sunetele şi limba
III. Limba engleză
  • Cuvinte legate de viaţa domestică
  • Cuvinte legate de viaţa bisericească
  • Cuvinte legate de mediul social
  • Cuvinte din domeniul politic
IV. Gramatica comparată
V. Schiţe de istorie a ştiinţei limbii
VI. Problema originii limbajului
VII. Mitologie comparativă
VIII. Limbi şi neamuri – nume regionale şi de familie
IX. Limba şi educaţia

Cover:

Filosofia cuvintelor

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].