Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Patru dimensiuni ale evoluției. Variație genetică, epigenetică, simbolică și comportamentală

Autori:
Editura:Casa Editorială Demiurg
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Prefața traducătorilor (Alexandru Gafton, Adina Chirilă)
Prolog
I. Prima dimensiune
  1. Avatarurile Darwinismului
  2. De la gene la trăsături
  3. Variația genetică: oarbă, direcționată, interpretatoare?
II. Alte trei dimensiuni
  4. Sistemele ereditare epigenetice
  5. Sistemele de transmitere comportamentală
  6. Sistemele de transmitere simbolică
• Antract: un rezumat provizoriu
III. Reasamblînd puzzle-ul
  7. Dimensiunile interacționale – sistemele genetic și epigenetic
  8. Gene și comportament, gene și limbaj
  9. Lamarckism în evoluție: evoluția presupunerii în cunoștință de cauză
  10. Un ultim dialog
• Note
• Bibliografie

Coperta:

Patru dimensiuni ale evoluției

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].