Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ars poetica eminesciană

Autor:
ISBN:9736662268
Editura:Editura Universității din Suceava
Locul:Suceava
Anul:

Cuprins:

• Preliminarii
1. Perspectiva poietică
2. Perspectiva mimetică
3. Perspectiva lingvistică
4. Perspectiva poetică
5. Perspectiva estetică
6. Perspectiva culturală
7. Perspectiva pragmatică
• Concluzii
• Sigle și abrevieri
• Bibliografie

Coperta:

Ars poetica eminesciană

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].