Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Surse ale lingvisticii textului la Eugeniu Coşeriu

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 23 (2), Secțiunea Language and communication, p. 127-135
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:Our attempt aims at identifying the sources that have influenced the theories regarding text linguistics, a field in language studies that has Eugenio Coseriu as one of its founders. Besides, text linguistics seen as hermeneutics of meaning is part of a wider, more complex structure, known as integral linguistics. At this point, we will follow certain ideas that were inspired by the thinking of two linguists and philosophers of language, the Dane Louis Hjelmslev and the Italian Antonino Pagliaro, later developed and refined by the Romanian linguist.
Cuvinte-cheie:Text linguistics, textual linguistic sign, universe of discourse, evocation, connotator, hermeneutics of meaning
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

20Eugeniu CoșeriuLingvistica textului
O introducere în hermeneutica sensului
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
1Dorel FînaruArs poetica eminescianăEditura Universității din Suceava2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: