Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Philology. 1. The Forgotten Origins of the Modern Humanities

Autor:
ISBN:9781400850150
Editura:Oxford University Press
Locul:Princeton, Oxford
Anul:

Coperta:

Philology. 1. The Forgotten Origins of the Modern Humanities

Citări la această publicație: 0

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].