Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Les théories de l’évolution
  • Teoriile evoluției

Autori:
Editura:Ernest Flammarion; Casa Editorială Demiurg
Locul:Paris; Iași
Anul:

Coperta:

Teoriile evoluției

Citări la această publicație: 1

0Alexandru Gafton, Adina Chirilă
  • Ideologia neodarwinistă
  • The Neo-Darwinian ideology
Diacronia, 9, A1292019pdf.ro
pdf.en

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].