Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fonologia și problemele ei actuale

Autor:
Editura:Institutul de Linguistică Română
Locul:București
Anul:

Cuprins:

• Prefață
I. Baza istorică și filosofică a fonologiei
II. Concepțiile fundamentale ale fonologiei
III. Rezultatele linguisticii structurale
IV. Adversarii fonologiei și definiția fonemului
• Încheiere
• Lista abreviațiilor
• Repertoriu bibliografic

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].