“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Fonologia și problemele ei actuale

Author:
Publisher:Institutul de Linguistică Română
Place:București
Year:

Table of contents:

• Prefață
I. Baza istorică și filosofică a fonologiei
II. Concepțiile fundamentale ale fonologiei
III. Rezultatele linguisticii structurale
IV. Adversarii fonologiei și definiția fonemului
• Încheiere
• Lista abreviațiilor
• Repertoriu bibliografic

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].