Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modernism and Postmodernism in Romanian Poetry. A Brief Outline

Autor:
ISBN:9783659717697
Editura:LAP LAMBERT Academic Publishing
Locul:Saarbrücken
Anul:

Cuprins:

Coperta:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].