Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Quoting Speech in Early English

Autor:
ISBN:9781107673533
Editura:Cambridge University Press
Locul:Cambridge
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 1

0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016

Recenzii la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].