Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Functional Structure in Nominals

Autor:
Editura:John Benjamins
Locul:Amsterdam
Anul:

Citări la această publicație: 14

0Diana AnițescuResult nominalizations in Romanian light verb constructionsBWPL, XIX (2)2017pdf
1Ion GiurgeaOn the interpretation of ad-verbal locativesSIL6, 507-5192017pdf
0Ana Maria BritoEntre a Morfologia e a Sintaxe: a formação de nomes deverbais em –da em Português EuropeuCILPR2013/4, 37-472016pdf
html
0Elisa Bekaert, Renata EnghelsLa estructura argumental de las nominalizaciones de percepción: un análisis comparativo español/francésCILPR2013/4, 23-352016pdf
html
0M. Rita Manzini, Leonardo M. SavoiaOblique Subjects in Indo-European Ergativity SplitsRRL, LX (2-3), 297-3152015pdf
html
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
3Adina DragomirescuL’accord du participe passé en ancien roumainLA, 33 (2), 38-512014pdf
html
1Ion GiurgeaRomanian AL and the syntax of case headsBWPL, XVI (2)2014pdf
html
8Ion GiurgeaAgreeing possessors and the theory of caseBWPL, XIII (2)2011pdf
html
1Petra SleemanDeverbal modifiers of the noun in Germanic and Romance: interpretation and positionBWPL, XIII (1)2011pdf
html
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
0Petra SleemanDeverbal categories and the split vP hypothesisBWPL, XI (1)2009pdf
html
4Petra SleemanPrenominal and postnominal reduced relative clauses: arguments against unitary analysesBWPL, IX (1)2007pdf
html
15Carmen Dobrovie-Sorin, Ion GiurgeaThe Suffixation of Definite Articles in Balkan LanguagesRRL, LI (1), 73-1032006pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].