Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Empire-building. The Case of Geography in Early Modern Britain

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 195-203
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The paper sets out to investigate several works of geography by authors such as William Cunningham, Abraham Ortelius, Gerard Mercator, Thomas Hill, Peter Heylyn, Periegetes Dionysius and Antonio de Torquemada, at the beginning of the 17th century. I wish to explore the moral scope of this overarching discipline and the cartographic metaphor underlying early modern works of geography and their impact on travel writing in Britain.
Cuvinte-cheie:atlas, cosmography, English universities, geography, history, imperialism, maps
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: