Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O baladă a lui Gh. Asachi publicată la Paris

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 187-193
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The ballad Ştefan înaintea Cetăţei Neamţu written by Gh. Asachi had also been circulating in French in Moldavia, published in brochures or in magazines. In the present article, we analyze the Asachi’s ballad publication in 1854 in Paris by Adèle Hommaire de Hell, in the book of Xavier Hommaire de Hell (X. Hommaire de Hell 1854: 196–197).
Cuvinte-cheie:Asachi, Hommaire de Hell, ballad, translation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: