Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Linguistic Status of Phrases

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 121-126
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This paper focuses on the semantic and social importance of the idioms, their role in building up meaning and communication. The idioms are viewed both synthetically and analytically within a general but also specific historical framework. I have tried to demonstrate that idioms are part and parcel of our everyday life, can hardly be translated or paraphrased, work as a global unity and must be studied thoroughly to reach a satisfying level of understanding in the speakers of Romanian. The research of Romanian phraseology is still in its childhood period and it has not yet defined itself as a stable domain of linguistics. This paper urges the scientific community to give it the importance it deserves.
Cuvinte-cheie:Phraseology, idiomatic translation, semantic contrastivity, idiomatic sememe, idiolect, linguistic cliché, global synonymy
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
89Stelian DumistrăcelExpresii românești
Biografii, motivații. [ed. a II-a: Până-n pânzele albe]
Institutul European1997; 2001
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: