Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Clasicism şi autoritate

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VII (1), p. 65-72
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The article presents the relationship between classical literature and (political) authority, defining the aesthetic schools and orientations in a political perspective.
The analysis is based on French ideology of classicism from the 17th century (Jean Clapelain, Nicolas Boileau), as well as on ancient and modern aesthetic theories, especially Plato’s and Adorno’s.
Cuvinte-cheie:aesthetics, classicism, authority, politics, subversiveness
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: