Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Hipotextul caragialian în opera lui Tudor Arghezi

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (2), p. 85-91
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Apart from certain obvious common elements from Caragiale’s and Tudor Arghezi’s work and attitude, such as their patriotism and their passion for a certain stilistic architecture, specified in an article by A.E. Baconski, one can identify other important coordinates of the caragialian hypotext in the arghezian prose and playwriting, namely the satire, the grotesque, the type of the so-called “intelectual” and the absurd that anticipates Eugen Ionescu’s conversational strategies.
Cuvinte-cheie:Caragiale, Arghezi, hypotext, satire, grotesque, absurd
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: