Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alexandru Philippide şi receptarea istoriei literare

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, V (1), p. 57-61
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:This article is based on A. Philippide’s book Introduction to the History of Romanian Language and Literature, published in 1888, and underlies the Romanian scholar’s opinion about literary history.
Cuvinte-cheie:literary history, biography, bibliography
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

22Carmen-Gabriela PamfilAlexandru PhilippideLitera Internațional2008
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: