Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Eufemizarea cuvântului „diavol” în limba română

Autor:
Publicația: Philologia, LVI (5-6), p. 89
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The negative aspects which cause a fear and also of forbidden subjects such as: murder, evil spirits, death etc., are condemned or even faced with some limitations from society. Because of this there are words and expressions which name without naming, which are called in the special language euphemisms. For avoiding the pronunciation of the terms which define the evil spirit, the speakers have started more often to use an euphemistic language. These names which describe the devil appear in another light such: aghiuţă, michiduţă, scaraoţchi, ucigă-l-crucea, ducă-se-pe-pustie, blestematul etc. All these euphemistic names are achieved by lexical, semantical and stylistical tools.
Cuvinte-cheie:polysemy, euphemism, devil, taboo, language, religious, lexical interference, metaphorical, denominated
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: