Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Timpul etnic – o dimensiune a viziunii etnolingvale româneşti (în baza experimentului asociativ)

Autor:
Publicația: Philologia, LVI (5-6), p. 74
p-ISSN:1857-4300
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Time is a multidimensional concept/category, much richer in features than a simple mathematical order. It has become communis opinio that the attitude towards time affects a personality directly: „A man is not born with a sense of time and space; his temporal and spatial concepts are determined by the culture he belongs to”. The present research is based on the idea that one of the manifestations of the cosmic time is the field of peoples’ existence – the ethnic time. Thus, besides being a cultural universal, the model of time is also an ethnic nuclear structure.
Cuvinte-cheie:ethnic time, ethno-lingual picture, associative experiment, association, stimulus, reaction
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
3Iulian PopescuTimp și limbaj
Introducere în lingvistica lui Gustave Guillaume
Institutul European2006
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: