Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anticariatele Iaşului

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (1), p. 185-210
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:L’article ci-dessus évoque l’atmosphère de la ville de Iaşi au cours des années ’30 du XX-ième siècle, une époque où les antiquaires étaient les personnages incontournables d’une vie culturelle et intellectuelle effervescente. Dans leurs boutiques on trouvait des textes rares, des manuscrits anciens, et, des fois, les gestes d’une amitié explicable seulement par la passion solidaire pour le Livre.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: