Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Subminarea clişeului ideologic prin parodierea lui. Strategii comunicaţionale subversive în vremuri de cenzură

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, IV (1), p. 65-74
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:It is a matter of common knowledge that the political discourse makes use of language for persuasive and manipulative purposes. The communist discourse tends to force language into patterns meant to hide the unpleasant reality. The only way language can defend itself against excessive use of cliché is by means of parodical and ironical approach of reality. This article aims to prove that literature has a significant role in exposing the manipulating policy of the communist wooden language in its attempt to manipulate people’s thought and behavior. In this respect, parody proves to be an appropriate instrument of communication and collaboration between author and reader. Such contexts help to deconstruct this particular kind of discourse and show up its phoniness.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Armanda Ramona StroiaClişeul lingvistic: profilul unui concept transdisciplinarAUS, 26 (1), 193-2052016pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: