Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre receptarea românească a lingvisticii textuale coşeriene

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 22 (1), Secțiunea Language and communication, p. 149-158
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:In this paper I aim at making a survey and commenting on a series of queries regarding the way in which Coseriu’s text linguistics has been received in the Romanian academic/scientific circles. The respective queries were expressed by Eugenio Coseriu himself, Nicolae Manolescu, Ioan S. Cârâc and by other specialists. At the same time, I intend to discuss about some possibilities of applying text linguistics, in accordance with the work already written by the famous Romanian linguist.
Cuvinte-cheie:text linguistics, hermeneutics, pragmatics, Eugenio Coseriu, literary text
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Cristinel MunteanuEugenio Coseriu and the Hermeneutical Principle of TrustPhil. Jass., XII (1), 772016pdf

Referințe în această publicație: 3

20Eugeniu CoșeriuLingvistica textului
O introducere în hermeneutica sensului
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html
104Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
83Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: