Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le corpus pour l’étude comparative des prisons françaises et roumaines : défis méthodologiques

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 143
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [The corpus for the comparative study of the French and Romanian prisons. Methodological challenges.] Our research proposes to en large on a three-way analysis. We shall analyse the concept of corpus in the comparative study of prison-related environment and shall describe the elements contributing to understanding how the prison-related discourse is put into practice. Stress will be laid upon the constraints such a research entails, upon the perspectives exploitable depending on the difficulties encountered in order to have access into a “total institution” (Goffman 1968 : 41). Aiming at an empirical and comparative approach of the problem, we shall present the detainee as a subject-speaker expressing his discourse-related identity and as a social actor gradually acquainting himself to his experience as an offender, the experience and the existence in confinement.
  • [Corpusul pentru studiul comparat al închisorilor din Franța și România. Provocări metodologice.] Cercetarea noastră propune dezvoltarea a trei direcţii de analiză. Vom analiza conceptul de corpus în cazul studiului comparativ al mediului carceral şi vom descrie elementele care contribuie la înţelegerea punerii în practică a discursului carceral. Vom sublinia rigorile pe care le impune o astfel de cercetare, perspectivele exploatabile în funcţie de dificultăţile întâmpinate pentru a avea acces într-o « instituţie totală » (Goffman 1968 : 41). Vizând o abordare a problemei din perspectivă empirică şi comparativă, vom prezenta deţinutul ca subiect-vorbitor exprimându-şi identitatea discursivă şi ca actor social cunoscând gradual experienţa delincventă, experienţa şi existenţa carcerală.
Cuvinte-cheie:
  • corpus, prison speech, methodological challenges
  • corpus, discursul carceral, provocări metodologice
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: