Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Une innovation en cours : l’emprunt anglais bicoz

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (4), p. 103
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [An Innovation in Course: the English borrowing ‘bicoz’.] The present study addresses the issue of a recent borrowing which has entered the French language via English. The English because is used in French with the same meaning, that of parce que. The theoretical approach behind this phenomenon is that of language contact and it explains how changes in languages occur. It is a grammatical borrowing with double function: that of preposition (only as a borrowing) and that of conjunction, which is its function in the source language.
  • [O inovaţie în curs: împrumutul englezesc „bicoz”.] Studiul de față se concentrează asupra împrumutului bicoz, ce a intrat în limba franceză din englezescul because. Astfel, because este folosit în limba franceză cu același sens ca franțuzescul parce que. Acest fenomen se explică datorită contactului lingvistic. Aspectele interesante ale acestui fenomen sunt multiple. Este vorba despre un împrumut gramatical, care în timp ce în limba sursă funcționează ca o conjuncție, în limba țintă, este folosit ca prepoziție în același timp păstrându-și statutul de conjuncție.
Cuvinte-cheie:
  • linguistic contact, grammatical borrowing, bicoz ̧ virtual language
  • contact lingvistic, îmrumut gramatical, inovație, bicoz, limbaj virtual
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: