Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Facilitating the Novice to Expert Transition in Interpreter Training: A ‘Deliberate Practice’ Framework Proposal

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LVI (1), p. 27
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Interpreting is a highly skilled cognitive activity requiring learners to develop specific cognitive skills, processes and sub-tasks in a rather short period of time. Therefore, interpreting students need to receive guidance as to the best strategies enabling them to master these skills and processes. We suggest that the pedagogical theory of “deliberate practice” is the most adapted approach to help novices reach the expert level of performance characteristic of professional interpreters. We propose a general framework for the development of expertise in interpreting that students can apply during their practice sessions.
Cuvinte-cheie:interpreter training, learning process, innate vs. acquired abilities, expertise, deliberate practice, pedagogical framework
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: