Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Are there Resultative Constructions in Romanian?

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIV (4), p. 219
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The systematic differences between the resultative constructions in Germanic languages and those in Romance languages have posed numerous problems, many of which still constitute the ground for heated debates among linguists from various theoretical backgrounds. Changing the point of view largely adopted in the literature, centered on the existence/non-existence of AP resultatives in Germanic, respectively Romance languages we argue in this paper that there are AP resultatives in Romanian, but only if they are built on accomplishment-type verbs. English resultative constructions can be built on activity, as well as accomplishment-type verbs; whereas Romanian allows only resultatives built on accomplishment verbs.
Cuvinte-cheie:resultative construction, EPS, causative constructions, activity-type verb, accomplishment-type verb, aspect, telicity
Limba: engleză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

12Mihaela SecrieruCumulul de funcţii sintactice în limba română
(“elementul predicativ suplimentar”)
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: