Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On Coherence and the Metalinguistic Function of Conversational Routines

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (1), p. 117-122
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Cet article analyse le rôle métalinguistique des structures figées et semi-figées et la manière dont elles contribuent à la cohérence du texte. Leur fonction métalinguistique paraît être celle d’intégrer les énoncés dans le flux de la conversation et d’aider l’interlocuteur à interpréter le message dans un contexte donné.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: