Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La Traduction Comme Récupération Du Passé. Le Cas Du Projet La Francophonie Roumaine. Restitutio

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 17, p. 110
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:In a world where the dissemination of knowledge and of culture is done through the massive use of translation into English, the restitution of cultural specificity, attached to a certain language and to its imagination, has become a reverse movement, absolutely necessary. Because it is not a question of defending a language for itself, but for its identity features, at the same time individual and collective. In this perspective, bilingual editions are a happy meeting of two languages that build bridges between different cultures and access to a world heritage.
Cuvinte-cheie:imaginary, vegetal, exuberance, nature, culture
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

17Sanda-Maria ArdeleanuImaginaire linguistique francophoneCasa Editorială Demiurg2006

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: