Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Il Cronotopo nell’ opera di E. Kropivnickij, Jan Satunovskij e B. Sluckij tra “ufficialità” e “sottosuolo”

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (2), p. 37-47
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The article proposes the analysis and comparison from the point of view of the use made of the temporal dimension («chronotope») of the poetic works of some of the major poets of the Russian 20th Century. Two of those are «unofficial» poets: Evgenyj Leonidovič Kropivnickij (1893-1979) and Jan (Jakov) Abramovič Satunovskij (1913-1982), while the third one is an “aligned” poet – although often uncomfortable and confined to the periphery of the regime’s cultural establishment – Boris Abramovič Sluckij (1919-1986).
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: