Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’adverbe portugais. Description synthétique

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (1), p. 23-30
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:No nosso artigo, propomos-nos apresentar de maneira sintética as principais direcções de formação e evolução da classe adverbial portuguesa. A análise dos factos linguísticos é realizada em duas perspectivas : diacrónica e sincrónica. A isto se acrescenta, onde o contexto a exige, a análise do advérbio português em perspectiva românica.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: