Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adverbials with Adjectival Basis in Brazilian Portuguese and Their Frequency in Spoken and Written Language

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LXV (4), Secțiunea Études, p. 189-208
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: