Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

George Sand et les Roumains. La promotion de la littérature française dans les Provinces Roumaines au milieu du XIXe siècle

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 243-248
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The „ambassadors” of France influenced the process of modernization of the Romanian culture at the middle of 19th century. One example is represented by the success of George Sand, whose manners and works were known since 1846 in Bucharest or Iassy, through her French friends visiting Romanian Principalities. They promoted the behaviour and literary work of G. Sand to our high-class by presenting her Parisian fame, adapted and published some of her romances. As a consequence, the glory of this French author was still great among the Romanians, after 1865.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: