Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Imaginea îngerului în frazeologia românească și spaniolă

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIX (2), p. 153-164
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The present paper provides a comparative and contrastive analysis of Romanian and Spanish phraseological units from the standpoint of ethnolinguistics. More specifically, we will tackle the linguistic structures that contain the word “angel”, which are listed in Table 1. An inventory of thematic elements was made, according to the attributes of celestial beings (pure spirits, beautiful, resisting temptations, numinous). Of special importance are idiomaticity, transparancy and the place predominant semes occupy in the semantic configuration of phraseologisms. With respect to the correspondence between the two languages, we aimed at identifying several types of equivalence (total, partial and zero equivalence).
Cuvinte-cheie:
  • figura îngerului, frazeologie, etnolingvistică, semantică
  • the image of the angel, phraseology, ethnolinguistics, semantics
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 1

92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: