Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategii comunicaţionale subversive în vremuri de cenzură. Ironizarea clişeelor

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (2), p. 83-103
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Our article aims at pointing out irony as a very efficient strategy in communication, especially when we talk about subverting ideology and skipping censorship. Our interest falls, especially, on verbal irony which is to be illustrated through literary texts belonging to the communist era when the “freedom of speech, thought and action” was just a dream, so that the only way to really communicate was by twisting the clichés.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: