Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’enseignemet – voie privilégié de la francophonie roumaine

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, I (1-2), p. 293-300
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Prezentul studiu îşi propune să pună în evidenţă importanţa învăţământului în cristalizarea modelului francez în România. Discuţia se concentrează în jurul câtorva momente decisive ale evoluţiei domeniului, momente marcate de contribuţia a trei intelectuali de elită: Charles Drouhet (1879-1940), Nicolae Şerban (1886-1966) şi Nicolae I. Popa (1897-1982). Dacă primilor doi li se consacră o prezentare mai detaliată, la N.I. Popa se fac doar referiri, având în vedere faptul că este o figură bine cunoscută căreia autoarea i-a consacrat şi alte studii. Personalitatea, activitatea, scrierile şi contribuţiile acestora ilustrează într-un mod cât se poate de elocvent veritabila simbioză franco-română în care se formau şi trăiau intelectualii din cele două ţări într-o anumită epocă de apogeu al francofoniei româneşti, moment în care schimbul de idei se producea efectiv în dublu sens.
În ultima parte a studiului, autoarea se ocupă de centrele şi cercurile de studii franco-române de la Iaşi din perioada interbelică şi de Institutul Francez din Bucureşti până la momentul închiderii acestuia de către autorităţile comuniste, în anul 1950.
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: